Noțiuni Generale

,,Dezvoltarea durabilă răspunde necesitaților generațiilor actuale fără a compromite abilitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor necesitați” (Comisia Mondială pentru Mediu si Dezvoltare). Astfel, dezvoltarea poate genera prosperitate, dacă se regenerează resursele și se protejează mediul.

Dezvoltarea durabilă abordează conceptul calității vieții în complexitate, sub aspect economic, social și de mediu, promovând ideea echilibrului intre dezvoltarea economica, echitatea sociala, utilizarea eficienta si conservarea mediului înconjurător. Elementul cheie al dezvoltării durabile îl reprezintă reconcilierea intre procesul de dezvoltare si calitatea mediului, promovarea procesului integrat de elaborare si luare a deciziilor, atât la nivel global, cât și regional, național sau local.
De asemenea, dezvoltarea durabilă depinde de distribuirea corectă a costurilor și beneficiilor dezvoltării între generații și națiuni.

Principiile majore ce îl caracterizează sunt următoarele

Preocuparea pentru echitate si corectitudine intre tari si intre generații
Viziunea de lunga durata asupra dezvoltării
Gândirea sistemica – interconexiunea intre mediu, economie si societate

Termenul „durabilitate” provine din domeniul silviculturii, desemnând proceduri conform cărora capacitatea de producţie a pădurilor şi lemnul recoltat se află în echilibru, astfel încât, pe termen lung, să poată fi recoltat cât mai mult material lemnos, dar, în acelaşi timp, pădurile să nu aibă de suferit de pe urma defrişărilor. Astfel, nu trebuie să tăiem mai mulţi copaci decât pot fi cultivaţi prin replantare. Putem astfel formula următoarea maximă: Să trăim din producție, nu din substanţă!

Ce este dezvoltarea durabilă?

Dezvoltarea durabilă îmbunătățește calitatea vieții oamenilor, în limitele funcționarii sistemelor de menținere a vieții de pe planetă.

Este mai mult un proces de schimbare decât un scop în sine. Introduce noi viziuni asupra orașelor și satelor noastre, dar trebuie să pornească de la interesele comunității locale.

Opoziția între nevoile în creștere ale populației și limitele impuse de resursele planetei precum și degradarea continua a mediului.

Dezvoltarea economică are cele mai multe dintre trăsăturile de fond care pot intra în contradicție cu dezideratele dezvoltării durabile (utilizare la maximum a resurselor, cu posibilitatea distrugerii lor, riscuri de mediu).

Conceptul de dezvoltare durabila globală

Scopul general al dezvoltării globale consta în îmbunătățirea vieții omenești și în asigurarea condițiilor necesare pentru ca oamenii să se poată realiza la întregul lor potențial.

Exista în prezent un consens general asupra faptului ca atingerea acestui scop global necesita realizarea următoarelor patru obiective:
– o dezvoltare economica sănătoasa, bazata pe transformări structurale;
– distribuirea la nivelul întregii populații a beneficiilor dezvoltării economice;
– realizarea unei guvernări eficiente, adică dezvoltarea unui sistem politic care să asigure respectarea drepturilor si libertăților oamenilor;
– implementarea unei politici economice consistenta cu apărarea mediului înconjurător.

Transformarea structurală este procesul de deplasare a alocării resurselor către sistemele cu productivitate ridicata astfel încât economia sa poată susține un standard de viața mai ridicat pentru întreaga populație.
Guvernarea eficientă constă în activitate administrativa competentă, în garantarea respectării legilor și în asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public.

Ai o propunere pentru comunitatea Gherla?

Quisque Blandit Dolor Risus, Sed Dapibus Dui Facilisis Sed. Donec Eu Porta Elit.